Projektování

Projekt zahrady se odvíjí v první řadě od požadavků zákazníka (jak bude zahrada využívána, co je prioritou – funkčnost, estetika, druhová a barevná rozmanitost,…). Cílem je vytvořit zahradní prostor příjemný především pro jeho obyvatele. Návrh osázení svahu

  • Vše začíná první schůzkou se zákazníkem, ideálně na pozemku zahrady.
  • Po zaměření pozemku a sdělení si našich představ o budoucí podobě zahrady můžeme přikročit k vytvoření prvního návrhu (studie zahrady). Ta zahrnuje půdorysný výkres zahrady, osazovací plán, popř. pohledy a zákres do fotografie. Ve finální verzi obsahuje technickou zprávu a položkový rozpočet.
  • Časově se jedná o několik dní až týdnů v závislosti na velikosti a charakteru uvažovaného řešení zahrady.

 

Voda je významným prvkem zahrady ať už v jakékoliv podobě. Postup při návrhu koupacího či okrasného jezírka je obdobný jako u projektování zahrady. Zde ale snad ještě více platí, že je předem potřeba si důkladně promyslet funkci, umístění, technologii a náročnost údržby. Jak se říká “Voda je živel”, a tak se během roku i času obecně mění a vyvíjí stejně jako rostlinná složka zahrady. Vodní plocha může přinést mnoho radosti Vám, ale i žabkám v okolí.

  • Finální studie obsahuje dva půdorysné výkresy navrhovaného řešení, řezy, technickou zprávu a položkový rozpočet.

Jezírko-koupací                  Jezírko-okrasné